TGIF

Durbanville TGIF

TGIF is n interkerklike groep manne wat by by N G Kerk Durbanville Bergsig, H/v Protea- en Bolandweg, Vierlanden, Durbanville bymekaar kom. Ons begin om 05h30 met koffie en muffins en lekker informele gesels, om 05h50 begin ons met afkondigings vir so 10 minute, waarna die spreker dan aan die beurt sal kom. Die spreker sal tot so 06h40 kan gesels.

Enige een is welkom, toegang is gratis en daar is gratis koffie en muffins beskikbaar.

Facebook Blad


Bellville TGIF

 

Elke Vrydag kom ‘n groep manne by mekaar en een van die manne deel dan sy getuienis.

Uit ondervinding het ons geleer dat daar geweldige krag in ‘n persoon se getuienis is en dat dit ander manne se lewens verander en verryk. Ek staan elke week in verwondering om te sien hoe God ons seën met uitstekende sprekers – nie noodwendig mans wat al voor groot gehore “public speaking” gedoen het nie, maar mans wie se getuienis so kragtig is dat dit die mans wat daarna luister, se lewens verander.

 

Adres:                         13de Laan Boston Bellville

Website:                     www.tgifsa.co.za

 


MEER OOR JESUS CHRISTUS

Kol 1: 15-20

Fil.2:6-11

Die Seun is die beeld van God, van God wat self nie gesien kan word nie. Die Seun is die Eerste, verhewe bo die hele skepping. God het deur Hom alles geskep wat in die hemel en op die aarde is: alles wat gesien kan word en alles wat nie gesien kan word nie, konings, heersers, maghebbers, gesagvoerders. Alles is deur Hom en vir Hom geskep. Voor alles was Hy al daar, en deur Hom bly alles in stand. Hy is die hoof van die liggaam, van die kerk. Hy is die oorsprong daarvan, Hy is die Eerste, die Een wat uit die dood opgestaan het, sodat Hy die eerste plek in die heelal inneem. God het besluit om met sy volle wese in Hom te woon en om deur Hom alles met Homself te versoen. Deur die bloed van sy Seun aan die kruis het Hy die vrede herstel, deur Hom het Hy alles op die aarde en in die hemel met Homself versoen.

Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op Godgelyke wyse nie beskou as iets waaraan Hy Hom moes vasklem nie, maar Hy het Homself verneder deur die gestalte van ‘n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe Hy as mens verskyn het, het Hy Homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis. Daarom het God Hom ook tot die hoogste eer verhef en Hom die Naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die Naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig, en elke tong sou erken: “Jesus Christus is Here!” tot eer van God die Vader.

 

Habakuk 3:2

“Here, ek het gehoor wat van U vertel is en ek is vervul met ontsag vir wat U gedoen het.  Doen dit tog in ons tyd ook, laat U dade ook in ons tyd ervaar word…”

TGIF (Today God is First) se hart is om mense weer opnuut bewus te maak van ‘n liefdevolle Vader wat begeer om by Sy kinders betrokke te wees.  Ons begeer dat mense weer passievol sal word oor hul verhouding met Jesus Christus.  Dat mense weer sal ontdek dat ’n verhouding met ons Skepper, nie iets is wat dood en leweloos is nie, maar dat daar Krag vanuit die evangelie uitgaan, wat vir ons Lewe gee, wat vir ons Hoop gee en weer rede gee om opgewonde te raak oor die lewe.

TGIF Durbanville Bergsig bestaan uit twee byeenkomste.  Dinsdae 5:45 tot 7:00 vir die dames en Vrydae 5:45 tot 7:00 vir die manne.  Die byeenkomste skop af met ‘n lekker koppie koffie, beskuit en muffens waarna daar elke week ‘n ander spreker genooi word om sy of haar getuienis met ons te kom deel.  Die oggend word gekenmerk deurdat die spreker iets kom deel van die grootheid van God in die storie van sy/haar lewe.

Ons bid dat hierdie getuienisse vir jou tot seën sal wees, dat dit vir jou as ‘n aansporing sal dien en dat jy so geinspireer sal word om ook te begeer wat Habakuk uitroep


…LAAT U DADE OOK WEER IN ONS TYD ERVAAR WORD…

Sien jou by TGIF!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

15 − ten =