14 MRT 2014 – David Lovett

TODAY GOD IS FIRST
Vrydag oggend 5h30 tot 07h00, NG Kerk Bergsig-Durbanville Saal, h/v Protea en Boland Weg, Durbanville.  
Ons ontmoet eerskomende Vrydag vir David Lovett, direkteur van Operation Mercy.
“Operation Mercy is an international relief and development organization headquartered in Sweden.  We are a community of professionals who serve the poor and marginalized of Central Asia, Middle East and North Africa through an array of community development and humanitarian aid projects.
Our vision is to work in partnership with others to restore hope, grow capacity, and promote community through relief and development initiatives that help transform lives, including our own.”
 
Kennisgewings
1. Operation Transit – Ezzat Shehata
‘n Klomp manne het navraag gedoen betreffende finansiële ondersteuning vir Ezzat se bediening. Hieronder volg die bankbesonderhede. Dankie julle!
Bank: ABSA
Tak:  Brooklyn
Rek Naam: Campus Crusade for Christ
Rekno:       150 023 1366
Tak Kode:   632005
Verw. No:   80305 gevolg deur jou naam en van
 
2. Halftime Seminaar – Tommy O’Kennedy – 25 Maart 18h00 – 22h00 en 26 Maart 08h00 – 17h00
 
Tommy O’Kennedy se in-diepte seminaar oor betekenisvolheid word binnekort by Bergsig aangebied.
Koste: R500 per persoon of R750 per paartjie  
Kontak: Oswald Opperman by oswald@theveil.co.za of 079 108 9697.
 
Sien julle Vrydag.
 
Groete
Gerhard
 
Vir meer inligting rakende TGIF en ons aktiwiteite:
 
 
Ondersteunings, beradings & gebedskontakte
  
Bernard:  083 658 2222
Francois:  083 309 7638    
George:  072 446 3412
Gerrit:  082 922 1817
Lourens:  082 339 7728
Oswald:  079 108 9697   
 
Finansiële Ondersteuning
 
As enige van julle ‘n bydrae wil maak tot die TGIF bediening, is die besonderhede as volg:  
 
Rek Naam:  NG Kerk Bergsig
Verwysing:  TGIF
Bank:  ABSA
Takkode:  334810
Tipe Rek:  Lopende
Nommer:  141 059 0154
**Please right click and select “save as” to download file.

7 Mrt 2014 – Ezzat Shehata

TODAY GOD IS FIRST
Vrydag oggend 5h30 tot 07h00, NG Kerk Bergsig-Durbanville Saal, h/v Protea en Boland Weg, Durbanville.  
Eerskomende Vrydag deel ‘n Egiptenaar, Ezzat Shehata, sy getuienis met ons.
Die fokus van ‘Operation Transit’ (reeds die afgelope 20 jaar) was om sover moontlik die bediening van die mense in Noord Afrika in die hande van Arabies sprekende mense te kry.
Op ‘n vreemde manier het die Vader deur die skietdood van Ezzat se vriend in Mauritanie, en die daaropvolgende waarskuwing aan hom dat hy volgende is, hom en sy gesin gelei om dringend die land te verlaat en in Spanje veiligheid te vind.
Ezzat het binne die eerste jaar reeds ‘n Arabies sprekende kerk in Malaga tot stand gebring. Hul ontmoet Sondae aande om 18h00.
Ezzat is verantwoordelik vir die bestuur van ‘Operation Transit’ se Westelike gedeelte. (Spanje, Marokko, Mauritanie). Spesifiek die evangelisering en dissipelskap van nuwe gelowiges in al drie die lande. Dit bring mee dat hy ekstensief in die lande reis vir dissipelskap en bemoediging van nuwe gelowiges.”
 
Kennisgewings
Halftime Seminaar – Tommy O’Kennedy – 25 Maart 18h00 – 22h00 en 26 Maart 08h00 – 17h00
 
Tommy O’Kennedy se in-diepte seminaar oor betekenisvolheid word eersdaags by Bergsig aangebied.
Koste sal R500 per persoon of R750 per paartjie  (man en vrou) beloop.
Kontak gerus vir Oswald Opperman per: oswald@theveil.co.za  of by 079 108 9697.
 
Sien julle Vrydag.
Groete
Gerhard
Vir meer inligting rakende TGIF en ons aktiwiteite:
Ondersteunings, beradings & gebedskontakte
  
Bernard:  083 658 2222
Francois:  083 309 7638    
George:  072 446 3412
Gerrit:  082 922 1817
Lourens:  082 339 7728
Oswald:  079 108 9697   
Finansiële Ondersteuning
As enige van julle ‘n bydrae wil maak tot die TGIF bediening, is die besonderhede as volg:  
 
Rek Naam:  NG Kerk Bergsig
Verwysing:  TGIF
Bank:  ABSA
Takkode:  334810
Tipe Rek:  Lopende
Nommer:  141 059 0154

**Please right click and select “save as” to download file.

28 Feb 2014 – Raymond Lombard

TODAY GOD IS FIRST
Vrydag oggend 5h30 tot 07h00, NG Kerk Bergsig-Durbanville Saal, h/v Protea en Boland Weg, Durbanville.  
Eerskomende Vrydag deel Raymond Lombard sy getuienis met ons.
“Hy het deur die 32 jaar van bediening in die kerk gedien as Distrik-superintendent, Wes-Kaap, Die Sendingraad van die V.E.K. van God, en hy is tans die Vise-Streeksopsiener van die V.E.K. van God in die Wes-Kaap. Hy is ook tans lid van die bestuursraad van die V.E.K. van God in die Weskaap.
In 1990 plaas die Here ‘n besonderse seën op Raymond Lombard om vir God se kinders te bid vir die doping met die Heilige Gees. Hy bedien oor die hele Suid-Afrika en verskeie ander lande oor die onderwerp. Derduisende mense is gedoop in die krag van die Heilge Gees die afgelope 24 jaar onder sy bediening.
Gedurende September 1995 (sewentien jaar gelede) roep die Here hom om Wiele vir God se Woord oor Afrika te vestig. Sederdien bedien W.G.W in 28 lande. Meer as 13200 predikante is onder hom opgelei in evangelisasie in hierdie lande en duisende predikers het fietse ontvang in 28 lande en eilande oor die Afrika kontinent. Die Here het hom gebruik om die Woord te bedien in 30 verskillende lande van die Wêreld, ingesluit China en Mongolië.
Hy is ook die Voorsitter van die Firewall projek Afrika, ‘n projek van die Church of God World Missions in Amerika, wat ten doel het om kerke te plant in gededikeerde lande in Afrika, asook bestaande kerke te versterk.
In die Wes-Kaap bedien Raymond Lombard deur sy program “Fokus op die Woord” op Radio Tygerberg, 528 000 mense per week met die Woord van God.
Een van die groot suksesverhale is die Lewende woord Bybelskool onder sy bediening met ‘n studente tal Dinsdae aande van bykans 300.”
 
Kennisgewings
Halftime Seminaar – Tommy O’Kennedy
 
Diegene wat graag Tommy se in-diepte seminaar oor betekenisvolheid wil bywoon. Gesels asseblief met Oswald Opperman per e-pos:oswald@theveil.co.za of by Vrydag se TGIF byeenkoms.
 
Mannekamp DVDs
Die Mannekamp DVDs van 2013 is beskikbaar @ R150 vir die 4 DVDs
Bestel asseblief DVDs by blaytom@live.co.za
Navrae aan Tommy Blay – 082 822 5043
Sien julle Vrydag.
Groete
Gerhard
Vir meer inligting rakende TGIF en ons aktiwiteite:
Ondersteunings, beradings & gebedskontakte
  
Bernard:  083 658 2222
Francois:  083 309 7638    
George:  072 446 3412
Gerrit:  082 922 1817
Lourens:  082 339 7728
Oswald:  079 108 9697   
Finansiële Ondersteuning
As enige van julle ‘n bydrae wil maak tot die TGIF bediening, is die besonderhede as volg:  
 
Rek Naam:  NG Kerk Bergsig
Verwysing:  TGIF
Bank:  ABSA
Takkode:  334810
Tipe Rek:  Lopende
Nommer:  141 059 0154
**Please right click and select “save as” to download file.

21 Feb 2014 – Andre Daniels

TODAY GOD IS FIRST   
Eerskomende Vrydag kom deel Andre Daniels – verhoognaam Daniel Crossing – deur middel van sang en woord,  sy getuienis met ons.
“Andre’s father died when he was 2 years old. He was raised by his mother and his grandmother was also a great influence on him. “I used to go to church with my grandmother – I remember that I loved being in her presence – it was very comforting to me.” This is where Andre believes his faith started building. “I’m sure she always prayed for me, because there was something different about my grandmother that I didn’t see or experience in any other family member. She used to give us grandkids Sunday school at home when the weather was bad”. Andre shares more about his relationship with his mother: “My mother loved me, I knew that, but her alcohol habit caused many bad things to happen that impacted my life hugely.” Nevertheless, Andre’s mother also had a great musical influence on him. ‘She could sing well and also played the piano – I loved it when she played the piano.’”
 
Kennisgewings
Slyp jou Swaard – Gebedseminaar
Vriende net ’n herinnering aan eerskomende naweek se byeenkoms. Sien aanhangsel vir detail.
Estell kom getuig eerstens wat gebed in haar lewe vir haar beteken, hoe sy God nuut ontdek het en kom deel bietjie meer oor hoe gebed ’n opwindende ontmoeting met God behoort te wees.
 
’n Vars blik op gebed.
 
Nooi jou vriende asb. Die fooi moet asb. by die kerk inbetaal word met jou naam en “Swaard” as verwysing.
 
  
Halftime Seminaar – Tommy O’Kennedy
 
Diegene wat graag Tommy se in-diepte seminaar oor betekenisvolheid wil bywoon. Gesels asseblief met Oswald Opperman per e-pos:oswald@theveil.co.za of by Vrydag se TGIF byeenkoms.
 
 
Mannekamp DVDs
Die Mannekamp DVDs van 2013 is beskikbaar @ R150 vir die 4 DVDs
Bestel asseblief DVDs by blaytom@live.co.za
Navrae aan Tommy Blay – 082 822 5043
Sien julle Vrydag.
Groete
Gerhard
Vrydae oggende 5h30 tot 07h00, NG Kerk Bergsig-Durbanville Saal, h/v Protea en Boland Weg, Durbanville.
Vir meer inligting rakende TGIF en ons aktiwiteite:
Ondersteunings, beradings & gebedskontakte
  
Bernard:  083 658 2222
Francois:  083 309 7638    
George:  072 446 3412
Gerrit:  082 922 1817
Lourens:  082 339 7728
Oswald:  079 108 9697   
Finansiële Ondersteuning
As enige van julle ‘n bydrae wil maak tot die TGIF bediening, is die besonderhede as volg:  
 
Rek Naam:  NG Kerk Bergsig
Verwysing:  TGIF
Bank:  ABSA
Takkode:  334810
Tipe Rek:  Lopende
Nommer:  141 059 0154
**Please right click and select “save as” to download file.

14 Feb 2014 – Bruce Hebel

TODAY GOD IS FIRST   
Matthew 6:14-15 – For if you forgive others their trespasses, your heavenly Father will also forgive you;  but if you do not forgive others, neither will your Father forgive your trespasses.
Eerskomende Vrydag kom deel Bruce Hebel, stigter van Forgiving Forward en internasionale spreker, sy verhaal met ons. Bruce Hebel, ‘n inboorling van die VSA , is tans op reis deur vier lande in Afrika om sy kosbare boodskap van vergifnis te deel.
Bruce, Toni and their children were betrayed, abandoned and deeply wounded while Bruce was a pastor. Come and hear how godly men and women can overcome against all odds.
This revolutionary message will see your personal, family, business and church life transformed!
Kennisgewings
Halftime Seminaar – Tommy O’Kennedy
Diegene wat graag Tommy se in-diepte seminaar oor betekenisvolheid wil bywoon. Gesels asseblief met Oswald Opperman per e-pos:oswald@theveil.co.za of by Vrydag se TGIF byeenkoms.
Mannekamp DVDs
Die Mannekamp DVDs van 2013 is beskikbaar @ R150 vir die 4 DVDs
Bestel asseblief DVDs by blaytom@live.co.za
Navrae aan Tommy Blay – 082 822 5043
Sien julle Vrydag.
Groete
Gerhard
**Please right click and select “save as” to download file.

7 Feb 2014 – Hannes van Jaarsveldt

TODAY GOD IS FIRST   
Eerskomende Vrydag kom deel Hannes van Jaarsveldt sy verhaal met ons.
“Gebore 21 Julie 1982. Matriek 2000 Grey College Bfn, B.Arch geswot op Kofsies, gaan weak in Londen, daar tot bekering gekom. By my broer gaan bly in Botswana waar hulle sending werk gedoen het en toe in Pta voltyds in Sending betrokke geraak het. Baie romanties gedink oor sending en wou kos vat met groot trokke vir kinders in Noord Afrika.  Op een uitreik het God my geruk en pluk met ‘n uitreikslid wat sterf in my arms.  My lewe voltyds vir God gegee.
Sending diploma gaan doen in Zambie en daan besef God soek alles, nie net wat ek wil nie. Interesante ding was dat Hy my oe oop maak vir selfstandige, self onderhoudende en holistiese sending. Nou die ontwikkelaar vir OM se sending opleiding sentrum (R40mil – projek), skole bou en dan my eie bediening waar ek fokus op volhoudende fondse werf vir al die OM projekte wat ons bestuur daar in Zambie deur woonstelle te bou en uit te verhuur.”
 
Kennisgewing
 
Die Mannekamp DVDs van 2013 is beskikbaar @ R150 vir die 4 DVDs
Bestel asseblief DVDs by blaytom@live.co.za
Navrae aan Tommy Blay – 082 822 5043
Sien julle Vrydag.
Groete
Gerhard
**Please right click and select “save as” to download file.

31 Jan 2014 – David Brown

TODAY GOD IS FIRST   
Eerskomende Vrydag kom deel David Brown sy verhaal met ons.
“My Name is David Brown.I was Born in Cape Town & Given up for Adoption at the Age of 3.I Led a Very Broken & Rebellious Life after that,making All wrong Choices until the The Lord Called me out ,1 Dark night on Longstreet Cape Town.Since then Life has Not been Easy,but Everything turned out for my Good.I am Grateful for Each Day,My Food,My Clothes & the Roof over my Head.I have been Blessed with Many Older Christian Men as Father Figures on the Way.The Lord has Also brought much Reconciliation with Regards to my Birth Family.I Have been most Blessed by the Gift of my Wife Natasha,Daughters Taylor,Leah & Son Daniel.I have another 2 Sons out in the World,1(Jarred) who I Am trusting the Lord to Totally Bring unto Himself & another (Idris) whom I have not been allowed to see for 10 Years.My Wife & Myself see Pastor Nanda Govender of Shilo Church in Wallascedene,as our Spiritual Mother & Father.We attend Desire of All Nations Church in Ottery & Currently Reside in Sun Valley,Fishoek.I work for myself running a Small maintenance Business called Job’s Maintenance.The Lord is Faithful.“
Kennisgewing
Die komende naweek bied ons ʼn Dissipelskapkursus aan by Bergsig Kerk.
Aangeheg vind asseblief meer inligting daaroor.
 
As kursusganger sal jy die naweek leer hoe om:
 
    • God se seёn of vrede te vra op elke plek waar jy gaan
    • As jy sosiaal verkeer om Christus te kan verkondig sonder om woorde te gebruik
    • Om nood te kan identifiseer en om hulp te kan verleen
    • Om die Evangelie te kan verkondig as dit jou gawe is, onder leiding van die Heilige Gees.
 
Die koste is R75.00 per persoon. Almal is welkom so nooi asseblief jul mede-gelowiges.
Die geld moet asseblief in die kerk se rekening inbetaal word met die verwysing (L10T) en die persoon se naam, of dan by die kerkkantoor voor Donderdag.
Dit begin Vrydagaand 31 Januarie van 19:00 – 21:00
En Saterdag 1 Februarie vanaf 8:00 – 13:30
Ons kom in die saal bymekaar en daar gaan ook ʼn kinderoppasdiens wees in die jeuglokaal.
Sien julle Vrydag.
Groete
Gerhard

24 Jan 2014 – Tommy O’Kennedy

TODAY GOD IS FIRST   
Eerskomende Vrydag kom deel Tommy O’Kennedy, besturende direkteur van Halftime South Africa sy storie met ons.
“Halftime is ‘n instansie wat mense help wat op daai punt is van “O.K., hier is ek nou. Maar wat is die volgende seisoen van my lewe?  Hoe gaan ek my passie uitleef en meer betekenisvol leef?  Wat gaan ek doen met die res van my lewe? ”  Dalk is sommige van ons manne juis aan die begin van die nuwe jaar op daardie punt…
Tommy was in sy loopbaan reeds o.a. skoolhoof, leierskap- en entrepreneurskapskonsultant, dosent en provinsiale tennisspeler. Na hy in 1998 die boek “Halftime” gelees het, het Tommy ‘n begeerte ontwikkel na ‘n lewe van betekenis. Na etlike jare in die onderwys, sakewêreld en akademie is Tommy in 2009 aangestel as die eerste voltydse direkteur van Halftime S.A.
En so het sy visie gerealiseer en kon hy voltyds daarop fokus om besigheids- en profesionele leiers te inspirer en toe te rus om ‘n lewe van betekenis te kan lewe.“
Sien julle Vrydag.
**Please right click and select “save as” to download file.

17 Jan 2014 – Gustav le Roux

TODAY GOD IS FIRST   
 
Eerskomende Vrydag skop TGIF Durbanville af met ons eie Gustav Le Roux, pastoor van G.O.D  Ministries, wat ‘n boodskap vir ons op sy hart het.
 G.O.D Ministries is a prophetic ministry that opperates only with the leading of HOLY SPIRIT working with the local churches to propel God’s people to a new level. This ministry is a powerful tool that in partnering with local churches will enrich the lives of God’s people, we are called to FATHER the leaders of this nation and to keep the GOD standard alive. Breaking all religious perceptions regarding THE CHRIST!

Sien julle Vrydag.
Groete
Gerhard
**Please right click and select “save as” to download file.