6 Julie 2018 – Gerhard Swanepoel

Deel die inligting!

Ek is ‘n sendeling wat in 1994 in die bediening betrokke geraak het deur YWAM in Madagaskar.  Na my diens daar het ek by sending en teologiese opleiding in Suid-Afrika en Oos Afrika betrokke geraak.

Ek was ‘n lektor by die Cape Theological Seminary.  In 2011 het ek besluit om Suid Oos Asië toe te gaan om Engelse onderrig in daardie land te gaan gee en om dit as ‘n geleentheid te gebruik om met die evangelie na die Thais uit te reik. Ek het terwyl ek daar was ook betrokke geraak met bediening en uitreik na die Filippyne toe. So drie jaar gelede het ‘n deur vir my oop gegaan na Vietnam toe om daar Engels te gaan onderrig.

Ek is in tussen verorden in die bediening deur Asian Hope Full Gospel Ministries in die Filippyne en is ook besig in die denominasie om hulle pastore opleiding te gee en om hulle te help met hulle persoonlike ontwikkeling in die bediening. Ek is amptelik hulle sendeling in Vietnam.

Laai Gerhard se getuienis hier af!