28 Feb 2014 – Raymond Lombard

Deel die inligting!

TODAY GOD IS FIRST
Vrydag oggend 5h30 tot 07h00, NG Kerk Bergsig-Durbanville Saal, h/v Protea en Boland Weg, Durbanville.  
Eerskomende Vrydag deel Raymond Lombard sy getuienis met ons.
“Hy het deur die 32 jaar van bediening in die kerk gedien as Distrik-superintendent, Wes-Kaap, Die Sendingraad van die V.E.K. van God, en hy is tans die Vise-Streeksopsiener van die V.E.K. van God in die Wes-Kaap. Hy is ook tans lid van die bestuursraad van die V.E.K. van God in die Weskaap.
In 1990 plaas die Here ‘n besonderse seën op Raymond Lombard om vir God se kinders te bid vir die doping met die Heilige Gees. Hy bedien oor die hele Suid-Afrika en verskeie ander lande oor die onderwerp. Derduisende mense is gedoop in die krag van die Heilge Gees die afgelope 24 jaar onder sy bediening.
Gedurende September 1995 (sewentien jaar gelede) roep die Here hom om Wiele vir God se Woord oor Afrika te vestig. Sederdien bedien W.G.W in 28 lande. Meer as 13200 predikante is onder hom opgelei in evangelisasie in hierdie lande en duisende predikers het fietse ontvang in 28 lande en eilande oor die Afrika kontinent. Die Here het hom gebruik om die Woord te bedien in 30 verskillende lande van die Wêreld, ingesluit China en Mongolië.
Hy is ook die Voorsitter van die Firewall projek Afrika, ‘n projek van die Church of God World Missions in Amerika, wat ten doel het om kerke te plant in gededikeerde lande in Afrika, asook bestaande kerke te versterk.
In die Wes-Kaap bedien Raymond Lombard deur sy program “Fokus op die Woord” op Radio Tygerberg, 528 000 mense per week met die Woord van God.
Een van die groot suksesverhale is die Lewende woord Bybelskool onder sy bediening met ‘n studente tal Dinsdae aande van bykans 300.”
 
Kennisgewings
Halftime Seminaar – Tommy O’Kennedy
 
Diegene wat graag Tommy se in-diepte seminaar oor betekenisvolheid wil bywoon. Gesels asseblief met Oswald Opperman per e-pos:oswald@theveil.co.za of by Vrydag se TGIF byeenkoms.
 
Mannekamp DVDs
Die Mannekamp DVDs van 2013 is beskikbaar @ R150 vir die 4 DVDs
Bestel asseblief DVDs by blaytom@live.co.za
Navrae aan Tommy Blay – 082 822 5043
Sien julle Vrydag.
Groete
Gerhard
Vir meer inligting rakende TGIF en ons aktiwiteite:
Ondersteunings, beradings & gebedskontakte
  
Bernard:  083 658 2222
Francois:  083 309 7638    
George:  072 446 3412
Gerrit:  082 922 1817
Lourens:  082 339 7728
Oswald:  079 108 9697   
Finansiële Ondersteuning
As enige van julle ‘n bydrae wil maak tot die TGIF bediening, is die besonderhede as volg:  
 
Rek Naam:  NG Kerk Bergsig
Verwysing:  TGIF
Bank:  ABSA
Takkode:  334810
Tipe Rek:  Lopende
Nommer:  141 059 0154
**Please right click and select “save as” to download file.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fourteen − eleven =