29 Aug 2014 – Christo Walters

TODAY GOD IS FIRST
Vrydae oggende 5h30 tot 07h00, NG Kerk Bergsig-Durbanville Saal, h/v Protea en Boland Weg, Durbanville.  
Hierdie Vrydag gesels Christo Walters  met ons. Hier volg ’n kort uittreksel uit sy getuienis:
“Ek is ‘n Interkerklike, Sendingmobilseerder vir meer as 20 jaar lank . Ek vestig my aandag op die 2 lande met die meeste onbereikte Mense-groepe nl. Indië met 2029 groepe en Sjina met 413 Etniese Minderheidsgroepe wat meer is as ‘n 100 miljoen mense is. SA gemeentes en sakemanne word ge-envisioeneer om vennote te word van inheemse sendelinge om daardie Onbereikte groepe te bereik.Daar is 2 Gateways in plek geplaas om die inisiatiewe te fassilliteer nl. Glad Tidings to Indië ( GTI ) en Gateway to China ( GTC ).”
Kennisgewings
Kamp – elektroniese vorm
Let asseblief dat wanneer julle die e-pos met die ingebedde vorm voltooi, moet julle eers Reply in jul e-pos applikasie kliek ten einde die dokument te kan voltooi. Kliek dan weer op die applikasie se Send funksie om aan te stuur.
Laat weet gerus, ek help graag.
Die afsnypunt vir terugvoer is Vrydag 12 September , aangesien elke man van kursus lektuur en musiekbundels voorsien moet word. Die spyseniering benodig ook genoegsame waarskuwing.
Baie dankie vir almal wat reeds so goed reageer het.
Kamp – besonderhede:
Wanneer:                   19 tot 21 September
Waar:                         Boegoeberg(http://www.boegoeberg4x4.co.za/)
Gasspreker:                Henry Jackson gesels oor “Priester, Profeet en Koning “
                                   https://www.facebook.com/henry.jackson.7946?fref=ts
Koste:                         R400.00
Betaling:                    Betaling na Durbanville Bergsig.
                                   Bank                            ABSA
                                   Rekeningnommer       141 059 0154              
                                   Takkode                      334 810
                                   Verwysing                   TGIFKamp + Lidnommer (lidnommer soos per elektroniese vorm)
E-pos asseblief jou bewys van betaling na Gerhard Swanepoel by durbanville@tgifsa.co.za
 
Die betaling sluit in jou ontbyt vir die Saterdag en Sondag sowel as ’n spitbraai die Saterdagaand.
Vorige getuienisse:
Kyk gerus op die webtuiste http://tgifcape.co.za/ vir opnames (aflaaibaar in mp3 formaat) van vorige getuienisse en deel die Goeie Nuus.
Sien julle Vrydag!
Seën
Gerhard
  
Gebed en beradingskontak
  
Lourens:  082 339 7728
Oswald :  079 108 9697   
 
As enige van julle ‘n bydrae wil maak tot die TGIF bediening, is die besonderhede as volg:  
 
Rek Naam:  NG Kerk Bergsig
Verwysing:  TGIF
Bank:  ABSA
Takkode:  334810
Tipe Rek:  Lopende
Nommer:  141 059 0154
 

22 Aug 2014 – Graham Vermooten

TODAY GOD IS FIRST
Vrydae oggende 5h30 tot 07h00, NG Kerk Bergsig-Durbanville Saal, h/v Protea en Boland Weg, Durbanville.  
Hierdie Vrydag gesels Graham Vermooten met ons. Hier volg ’n kort uittreksel uit sy getuienis:
“Graham Vermooten was the National Team Director for Youth for Christ.
He became the youth pastor at St James Church in Cape Town for five years. Under his leadership the youth exploded with hundreds attending the youth groups and thousands attending the youth rallies.
Twenty two years ago his wife Diane and Graham joined Youth with a Mission (YWAM) the largest mission movement in the world.
Graham and Diane felt God was calling them to train Christians in media and the started Media Village with a dream on paper but no money. Today they have seen hundreds trained from 78 countries and now own a campus in Durbanville. The Media Village Production team has shot transformational stories around the globe.
 They believe in excellence and not “junk for Jesus” so they enter their work into the media awards and have won over 80 awards. The film they entered in the 168hr film competition has just been nominated for 13 awards and will know the outcome next month at the red carpet event in Los Angeles USA.
Graham is presently completing a master’s degree in ‘Spiritual formation and discipleship’.”
Kennisgewings
Kamp – elektroniese vorm
Let asseblief dat wanneer julle die e-pos met die ingebedde vorm wil voltooi, moet julle eers Reply in jul e-pos applikasie kliek ten einde die dokument te kan voltooi. Kliek dan weer op die applikasie se Send funksie om aan te stuur.
Laat weet gerus, ek help graag.
Die afsnypunt vir terugvoer sal Vrydag 12 September wees, aangesien elke man van kursus lektuur en musiekbundels voorsien moet word. Die spyseniering benodig ook genoegsame waarskuwing.
Baie dankie vir almal wat reeds so goed reageer het.
Kamp – besonderhede:
Wanneer:                   19 tot 21 September
Waar:                         Boegoeberg(http://www.boegoeberg4x4.co.za/)
Gasspreker:                Henry Jackson gesels oor “Priester, Profeet en Koning “
                                   https://www.facebook.com/henry.jackson.7946?fref=ts
Koste:                         R400.00
Betaling:                    Betaling na Durbanville Bergsig.
                                   Bank                            ABSA
                                   Rekeningnommer       141 059 0154              
                                   Takkode                      334 810
                                   Verwysing                   TGIFKamp + Lidnommer (lidnommer soos per elektroniese vorm)
E-pos asseblief jou bewys van betaling na Gerhard Swanepoel by durbanville@tgifsa.co.za
 
Die betaling sluit in jou ontbyt vir die Saterdag en Sondag sowel as ’n spitbraai die Saterdagaand.
Vorige getuienisse:
Kyk gerus op die webtuiste http://tgifcape.co.za/ vir opnames (aflaaibaar in mp3 formaat) van vorige getuienisse en deel die Goeie Nuus.
Sien julle Vrydag!
Seën
Gerhard
  
Gebed en beradingskontak
  
Lourens:  082 339 7728
Oswald :  079 108 9697   
 
As enige van julle ‘n bydrae wil maak tot die TGIF bediening, is die besonderhede as volg:  
 
Rek Naam:  NG Kerk Bergsig
Verwysing:  TGIF
Bank:  ABSA
Takkode:  334810
Tipe Rek:  Lopende
Nommer:  141 059 0154

9 Mei 2014 – Yolande Korgi

TODAY GOD IS FIRST
Vrydae oggende 5h30 tot 07h00, NG Kerk Bergsig-Durbanville Saal, h/v Protea en Boland Weg, Durbanville.  
Ons spreker die komende Vrydag is Yolande Korgi.
Sy en haar man Pierre is ‘n jaar terug in Yemen gevange geneem deur ‘n vleuel van die Islamitiese terreur organisasie, Al-Qaeda. Sy is in Januarie vrygelaat waarna daar ‘n losprys op Pierre se lewe geplaas is. Pierre is steeds ‘n gevangene. Yolande het ‘n ongelooflike getuienis van alles wat die afgelope jaar gebeur het.
Kennisgewings
Durbanville vier Jesus
Oswald vra dat ons eerskomende Vrydag iets geel aantrek om ondersteuning te wys vir die D4J veldtog.
“D4 is a month-long campaign designed to ignite Durbanville for God by glorifying Him in our community. During the campaign, the churches of Durbanville aim to introduce unchurched people to God while introducing people to churches, and churches to each other. As the Christ’s body in Durbanville we know that we can make a powerful, loving and effective impact in our area and we are excited to work together to extend God’s Kingdom in Durbanville.
This campaign is only the beginning of the D4 movement. The atmosphere of love and cooperation which has been simmering within Durbanville churches for years has now come to life in this campaign and will continue to flavour our community for God.
D4 is quite simply a proclamation of faith and Kingdom living. As we are a bilingual community, this name is equally significant in English and Afrikaans. In English we proclaim that Durbanville is FOR God and His Kingdom, and in Afrikaans: ons VIER sy Teenwoordigheid en Koninkryk in Durbanville. In both languages we openly praise and acknowledge Him.”
Durbanville Baptiste Kerk – Gerjo Ben
Gerjo Ben en Johan Laten tree eerskomende Saterdagoggend by die Durbanville Baptiste kerk op. Sien aanhangsel vir meer inligting. RSVP asb voor vanmiddag.
DustBusters
Ons herinner julle weer aan die DustBusters se fondsinsamelinsprojek. Hulle doelwit is om R100 000 in te samel vir Huis Jabes enHuis Andries Olivier en benodig borge. Hulle het ook na ons beroep op fondse na vore gekom en is hulle bereid om 50% van die fondse wat ons via TGIF insamel aan ons te gee as ’n skenking.
Kontak gerus vir Oswald by oswald@theveil.co.za vir meer inligting.
Groete
Gerhard
  
Ondersteunings, beradings & gebedskontakte
  
Bernard:  083 658 2222
Francois:  083 309 7638    
George:  072 446 3412
Gerrit:  082 922 1817
Lourens:  082 339 7728
Oswald:  079 108 9697   
 
Finansiële Ondersteuning
 
As enige van julle ‘n bydrae wil maak tot die TGIF bediening, is die besonderhede as volg:  
 
Rek Naam:  NG Kerk Bergsig
Verwysing:  TGIF
Bank:  ABSA
Takkode:  334810
Tipe Rek:  Lopende
Nommer:  141 059 0154

11 Apr 2014 – Rev Patrick Pitshou Muanda Panzu & Kapuya Nkongolo Pathycho

TODAY GOD IS FIRST
 Vrydae oggende 5h30 tot 07h00, NG Kerk Bergsig-Durbanville Saal, h/v Protea en Boland Weg, Durbanville.  
Eerskomende Vrydag het ons twee sprekers. Beide is vlugtelinge vanaf die DRC
(Democratic Republic of Congo) en is aktief betrokke by MES(Mould Empower Serve) en BCF(Bellville West Community Fellowship).
 
“I am Rev Patrick Pitshou Muanda Panzu, born in Kinshasa, Minister and Medical doctor, from the DR Congo. Missionary since the age of 19 years old and church planter, married to one wife and father of 2. I have been in SA since June 2009, has been minister and planting church at Witbank, Pretoria and actually leading BCF.
Married with 2 boys. Arrived in RSA since 2005 due to politic instability and intolerance in DRC. Graduate in Marketing & Finance management as Per SAQA Equal to Accounting Diploma.
Born again since 1989. Involve in Church activities since 1991. In Cape Town started with MES since 2007.
With Bellville-West since 2009. Actually working for Cape Media Corporation as Administrator in Collection Department since 2009. Head Elder of BCF.”
 
Kennisgewings
1. Verlede week het Klasie van Heerden(een van ons eie boetas) met ons kom deel. Hy het die storie van die aartappelboer vertel. Ongelukkig kon die boodskap nie opgeneem word nie. Indien jy egter die sketse wil hê, kontak asb. vir Oswald byoswald@theveil.co.za .
 
2. Oswald het ook met ons gedeel rondom D4J – Durbanville Vier Jesus.
webtuiste http://d4j.co.za/ )
3. Ons het intussen met Yolande Korkie (sy en haar eggenoot Pete, is in Mei 2013 in Yemen gevange geneem deur die Islamitiese terreur organisasie – Al-Qaeda. Sy is intussen vrygelaat, maar Peter is steeds in aanhouding) en is sy beskikbaar om met ons te kom deel die oggend van 09 Mei 2014.
Vir TGIF is dit ’n gulde geleentheid om die visie van TGIF met al die ander kerke in Durbanville te deel. Ons moet onthou TGIF is ons elkeen se bediening en hang die sukses van ons af. Ons benodig fondse om haar hier te kry en wil graag ’n beroep op julle doen om ’n bydrae te maak tot die aangeleentheid.
Sien julle Vrydag
Groete
Gerhard
  
Ondersteunings, beradings & gebedskontakte
  
Bernard:  083 658 2222
Francois:  083 309 7638    
George:  072 446 3412
Gerrit:  082 922 1817
Lourens:  082 339 7728
Oswald:  079 108 9697   
 
Finansiële Ondersteuning
 
As enige van julle ‘n bydrae wil maak tot die TGIF bediening, is die besonderhede as volg:  
 
Rek Naam:  NG Kerk Bergsig
Verwysing:  TGIF
Bank:  ABSA
Takkode:  334810
Tipe Rek:  Lopende
Nommer:  141 059 0154

4 Apr 2014 – Klasie van Heerden

TODAY GOD IS FIRST
Vrydae oggende 5h30 tot 07h00, NG Kerk Bergsig-Durbanville Saal, h/v Protea en Boland Weg, Durbanville.  
 
Ons luister eerskomende Vrydag na Klasie .
   
“Eerskomende Vrydag is een van ons eie boetas aan die woord. Hy het ‘n woord vir ons: Ken jy jou kandicap. Klasie gaan eersdaags hervestig in Thailand vir ‘n paar jaar en gaan hy ook hierdie pad wat God met hom loop deel”
 
  
Ondersteunings, beradings & gebedskontakte
  
Bernard:  083 658 2222
Francois:  083 309 7638    
George:  072 446 3412
Gerrit:  082 922 1817
Lourens:  082 339 7728
Oswald:  079 108 9697   
 
Finansiële Ondersteuning
 
As enige van julle ‘n bydrae wil maak tot die TGIF bediening, is die besonderhede as volg:  
 
Rek Naam:  NG Kerk Bergsig
Verwysing:  TGIF
Bank:  ABSA
Takkode:  334810
Tipe Rek:  Lopende
Nommer:  141 059 0154
**Right click to save file

14 MRT 2014 – David Lovett

TODAY GOD IS FIRST
Vrydag oggend 5h30 tot 07h00, NG Kerk Bergsig-Durbanville Saal, h/v Protea en Boland Weg, Durbanville.  
Ons ontmoet eerskomende Vrydag vir David Lovett, direkteur van Operation Mercy.
“Operation Mercy is an international relief and development organization headquartered in Sweden.  We are a community of professionals who serve the poor and marginalized of Central Asia, Middle East and North Africa through an array of community development and humanitarian aid projects.
Our vision is to work in partnership with others to restore hope, grow capacity, and promote community through relief and development initiatives that help transform lives, including our own.”
 
Kennisgewings
1. Operation Transit – Ezzat Shehata
‘n Klomp manne het navraag gedoen betreffende finansiële ondersteuning vir Ezzat se bediening. Hieronder volg die bankbesonderhede. Dankie julle!
Bank: ABSA
Tak:  Brooklyn
Rek Naam: Campus Crusade for Christ
Rekno:       150 023 1366
Tak Kode:   632005
Verw. No:   80305 gevolg deur jou naam en van
 
2. Halftime Seminaar – Tommy O’Kennedy – 25 Maart 18h00 – 22h00 en 26 Maart 08h00 – 17h00
 
Tommy O’Kennedy se in-diepte seminaar oor betekenisvolheid word binnekort by Bergsig aangebied.
Koste: R500 per persoon of R750 per paartjie  
Kontak: Oswald Opperman by oswald@theveil.co.za of 079 108 9697.
 
Sien julle Vrydag.
 
Groete
Gerhard
 
Vir meer inligting rakende TGIF en ons aktiwiteite:
 
 
Ondersteunings, beradings & gebedskontakte
  
Bernard:  083 658 2222
Francois:  083 309 7638    
George:  072 446 3412
Gerrit:  082 922 1817
Lourens:  082 339 7728
Oswald:  079 108 9697   
 
Finansiële Ondersteuning
 
As enige van julle ‘n bydrae wil maak tot die TGIF bediening, is die besonderhede as volg:  
 
Rek Naam:  NG Kerk Bergsig
Verwysing:  TGIF
Bank:  ABSA
Takkode:  334810
Tipe Rek:  Lopende
Nommer:  141 059 0154
**Please right click and select “save as” to download file.

28 Feb 2014 – Raymond Lombard

TODAY GOD IS FIRST
Vrydag oggend 5h30 tot 07h00, NG Kerk Bergsig-Durbanville Saal, h/v Protea en Boland Weg, Durbanville.  
Eerskomende Vrydag deel Raymond Lombard sy getuienis met ons.
“Hy het deur die 32 jaar van bediening in die kerk gedien as Distrik-superintendent, Wes-Kaap, Die Sendingraad van die V.E.K. van God, en hy is tans die Vise-Streeksopsiener van die V.E.K. van God in die Wes-Kaap. Hy is ook tans lid van die bestuursraad van die V.E.K. van God in die Weskaap.
In 1990 plaas die Here ‘n besonderse seën op Raymond Lombard om vir God se kinders te bid vir die doping met die Heilige Gees. Hy bedien oor die hele Suid-Afrika en verskeie ander lande oor die onderwerp. Derduisende mense is gedoop in die krag van die Heilge Gees die afgelope 24 jaar onder sy bediening.
Gedurende September 1995 (sewentien jaar gelede) roep die Here hom om Wiele vir God se Woord oor Afrika te vestig. Sederdien bedien W.G.W in 28 lande. Meer as 13200 predikante is onder hom opgelei in evangelisasie in hierdie lande en duisende predikers het fietse ontvang in 28 lande en eilande oor die Afrika kontinent. Die Here het hom gebruik om die Woord te bedien in 30 verskillende lande van die Wêreld, ingesluit China en Mongolië.
Hy is ook die Voorsitter van die Firewall projek Afrika, ‘n projek van die Church of God World Missions in Amerika, wat ten doel het om kerke te plant in gededikeerde lande in Afrika, asook bestaande kerke te versterk.
In die Wes-Kaap bedien Raymond Lombard deur sy program “Fokus op die Woord” op Radio Tygerberg, 528 000 mense per week met die Woord van God.
Een van die groot suksesverhale is die Lewende woord Bybelskool onder sy bediening met ‘n studente tal Dinsdae aande van bykans 300.”
 
Kennisgewings
Halftime Seminaar – Tommy O’Kennedy
 
Diegene wat graag Tommy se in-diepte seminaar oor betekenisvolheid wil bywoon. Gesels asseblief met Oswald Opperman per e-pos:oswald@theveil.co.za of by Vrydag se TGIF byeenkoms.
 
Mannekamp DVDs
Die Mannekamp DVDs van 2013 is beskikbaar @ R150 vir die 4 DVDs
Bestel asseblief DVDs by blaytom@live.co.za
Navrae aan Tommy Blay – 082 822 5043
Sien julle Vrydag.
Groete
Gerhard
Vir meer inligting rakende TGIF en ons aktiwiteite:
Ondersteunings, beradings & gebedskontakte
  
Bernard:  083 658 2222
Francois:  083 309 7638    
George:  072 446 3412
Gerrit:  082 922 1817
Lourens:  082 339 7728
Oswald:  079 108 9697   
Finansiële Ondersteuning
As enige van julle ‘n bydrae wil maak tot die TGIF bediening, is die besonderhede as volg:  
 
Rek Naam:  NG Kerk Bergsig
Verwysing:  TGIF
Bank:  ABSA
Takkode:  334810
Tipe Rek:  Lopende
Nommer:  141 059 0154
**Please right click and select “save as” to download file.

7 Feb 2014 – Hannes van Jaarsveldt

TODAY GOD IS FIRST   
Eerskomende Vrydag kom deel Hannes van Jaarsveldt sy verhaal met ons.
“Gebore 21 Julie 1982. Matriek 2000 Grey College Bfn, B.Arch geswot op Kofsies, gaan weak in Londen, daar tot bekering gekom. By my broer gaan bly in Botswana waar hulle sending werk gedoen het en toe in Pta voltyds in Sending betrokke geraak het. Baie romanties gedink oor sending en wou kos vat met groot trokke vir kinders in Noord Afrika.  Op een uitreik het God my geruk en pluk met ‘n uitreikslid wat sterf in my arms.  My lewe voltyds vir God gegee.
Sending diploma gaan doen in Zambie en daan besef God soek alles, nie net wat ek wil nie. Interesante ding was dat Hy my oe oop maak vir selfstandige, self onderhoudende en holistiese sending. Nou die ontwikkelaar vir OM se sending opleiding sentrum (R40mil – projek), skole bou en dan my eie bediening waar ek fokus op volhoudende fondse werf vir al die OM projekte wat ons bestuur daar in Zambie deur woonstelle te bou en uit te verhuur.”
 
Kennisgewing
 
Die Mannekamp DVDs van 2013 is beskikbaar @ R150 vir die 4 DVDs
Bestel asseblief DVDs by blaytom@live.co.za
Navrae aan Tommy Blay – 082 822 5043
Sien julle Vrydag.
Groete
Gerhard
**Please right click and select “save as” to download file.